Etusivu » Vedonlyöntiopas: Odotusarvo, rajakerroin ja ylikerroin

Vedonlyöntiopas: Odotusarvo, rajakerroin ja ylikerroin

Aiemmissa osissa käsittelimme kertoimia, todennäköisyysarviota ja sen tarpeellisuutta vedonlyönnissä, mutta nyt rajaamme asiaa hieman tarkemmin. Vedonlyöjät pyrkivät etsimään ylikertoimia, joten nyt paneudumme siihen mikä tämä ylikerroin on. Mitä tahansa omalla arviolla, tai muulla arviointikeinolla löydettyä pelikelpoista kerrointa, jossa määrittämämme todennäköisyys on suurempi kuin kertoimesta suoraan johdettu todennäköisyys, kutsutaan ylikertoimeksi. Ylikertoimia voi löytyä mistä tahansa pelimuodosta ja sekä altavastaajista, että suosikeista.

Esimerkki ylikertoimesta

Otetaan käsittelyyn aiemmin esimerkkinä käytetty Juventus – Lazio ja 1×2 markkinan kertoimet 2.15 – 3.60 – 3.20. Jos meidän arviomme kotivoitolle olisi 50% niin meidän tulisi pelata kotivoittoa, koska se olisi selkeä ylikerroin meidän arviollamme. Rajakertoimeksi kutsutaan sitä kerrointa mikä toimii ylikertoimen ja alikertoimen rajana, eli ts. rajakertoimen yläpuolella olevilla kertoimilla eli ylikertoimilla teemme pitkässä juoksussa voittoa ja kasvatamme kassaamme, alikertoimilla päinvastoin.

Rajakerroin on näiden kahden jakajana, hyvin veteen piirrettynä jakajana, koska absoluuttisia totuuksia arviot eivät ikinä ole. Näin ollen liian niukasti pelikelpoisia kohteita kannattaa välttää, koska arviossamme, kuten kenen tahansa todennäköisyysarviossa on virheitä. Pitkävetovihjeissämme useimmat vihjaajat ilmoittavat aina arvioimansa rajakertoimen ja vertaamalla vihjatun kertoimen ja rajakertoimen erostusta pääsee hieman jyvälle kuinka herkullisena kohteena vihjaata tätä pitää

Rajakertoimen voi laskea prosenttiarviosta jakamalla ykkösen prosenttiarviolla seuraavalla tavalla: jos arviomme Juventuksen voitolle on 50% niin rajakerroin tuon kotivoiton pelaamiselle on 1 / 0.5 = 2.00. Laskutoimituksessa 0.5 on lukumuotoon muutettu 50%. Näin ollen kaikki 2.00 yläpuolella olevat kertoimet ovat meidän arviomme mukaan ylikertoimia ja niitä tulisi pelata. Kaikki 2.00 alapuolella olevat ovat arviollamme alikertoimia ja 2.00 on rajakerroin. Mitä enemmän tämän rajakertoimen yläpuolella tarjolla olevat kertoimet ovat niin sitä paremmasta pelikohteesta eli suuremmasta ylikertoimesta on kysymys.

Odotusarvo

Odotusarvo liittyy ylikertoimiin ja vedonlyöntiin olennaisesti ja siitä käytetään usein vedonlyöntipiireissä lyhennettä OA. Odotusarvo kertoo satunnaisilmiössä satunnaisesti toistuvien lukujen odotettavissa olevan arvon.

Odotusarvo on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä satunnaisilmiön tuottamien lukujen odotettavissa oleva arvo. Numeerisia lukuarvoja tuottavia satunnaisilmiöitä kutsutaan satunnaismuuttujiksi. Satunnaismuuttujan tuottamat luvut ja niiden todennäköisyydet muodostavat yhdessä todennäköisyysjakauman. Odotusarvo on todennäköisyysjakauman ensimmäinen tunnusluku eli momentti.

~Wikipedia

Vedonlyönnissä odotusarvo lasketaan kaavalla todennäköisyys * kerroin. Aiempaan esimerkkiin palataksemme, arviomme Juventuksen voitolle on 50% ja olemme löytäneet sivustolta 2.15 kertoimen, joka on arviollamme ylikerroin ja näin ollen pelikelpoinen ja iskemme siihen. Odotusarvo tälle vedolle lasketaan seuraavasti: 2.15 * 0.5 = 1.075. Prosenttimuotoon muutettuna siis 107.5% eli kyseinen veto tuottaisi pitkässä juoksussa 7.5% kertaisesti odotusarvoa panokseemme nähden.

Mikäli päämääränä on voitollinen vedonlyönti pitkässä juoksussa niin pelaamiemme kohteiden odotusarvo tulee olla aina yli 1.00. Odotusarvo kertoo miten paljon pelaamamme kohteet tuottavat voittoa pidemmällä otannalla. Näin ollen, mikäli panostamme kyseiseen vetoon 50 € niin kyseisen vedon laskennallinen tuotto meidän arviollamme olisi 50 € x 1.075 = 53.75 ja tästä, kun vähennetään panos niin pitkässä juoksussa jokainen tällainen veto kerryttäisi pelikassaamme keskimäärin 3.75 €.

Odotusarvo-ajattelun omaksuminen on yksi ammattimaisen vedonlyöjän tärkeimpiä taitoja. Lyhyessä juoksussa jokainen veto tuottaa joko panoksen verran tappiota tai kertoimen mukaisesti voittoa, mutta pitkässä juoksussa mielenkiinto tulee kohdistaa siihen, paljonko odotusarvoa kustakin vedosta tienattiin. Kävipä Juven pelissä miten tahansa niin voit aina ajatella tienanneesi odotusarvoa 3,75 €. Matematiikan lait ovat armottomat ja otannan kasvaessa tuloksesi lähenee ansaitsemaasi odotusarvoa kohti vääjäämättä ja alkuun hieman abstraktiltakin kuulostava odotusarvo on realisoitunut käsin kosketeltaviksi seteleiksi tai ainakin mukavaksi numerosarjaksi pelitilille.

1

2 kommenttia

  1. Paluuviite:
  2. Paluuviite:

Kirjoita kommentti